Vatandaş Bilimi

“Halk Temelli Bilim” nedir ?

Halk temelli bilim kısmen ya da tamamen amatör veya profesyonel olmayan bilim adamları tarafından yürütülen; bilginin kaynağının ya da maddi desteğinin halktan olduğu bilimsel araştırma çalışmalarıdır. Resmen vatandaş bilimi “verinin sistemli olarak toplanması ve analizi; teknolojinin geliştirilmesi; doğal fenomenlerin test edilmesi ve benzeri işlemlerin, bu işlemleri esas olarak iş edinmemiş araştırmacılara dağıtılması” şeklinde tanımlanmıştır. Halk temelli bilim “bilimsel araştırmalara toplumun katılımı” şeklinde de adlandırılır.

Halk temelli bilim veya “Citizen Science” olarak bilinen halk katılımlı bilim bir çok ülkede bu gün uygulanan bir çalışmadır.  Örneğin resimlerdeki duyurular Malta adasındandır ve geniş kitlelerin Denizanası çalışmasına katılmasını talep etmektedir.

Sizde sualtındaysanız makinanıza takılan denizanalarını çekerek projemize destek olabilirsiniz.